Pro lékaře

Nabizíme ošetření Vašich pacientů a to v případech komplikovanější anatomie kořenového systému (primární endodoncie), opravy špatně zaplněneného kořenového systému (reendodoncie), odstranění či bypass fragmentů nástroje, opravy perforací a zcestných preparací v kořenovém systému.
 
Prosíme o stručnou žádanku pro pacienta o co žádáte. Pacient si u nás domluví konzultaci, kde bude zhotoven rentgen, zhodnocena klinická situace a s pacientem poté probrán postup, cena ošetření, eventuálně možné alternativy. 
 
Po ošetření bude pacient vybaven zprávou, rentgenem po zákroku (pokud to situace vyžaduje).
 
Většina laterálních zubů je po endodoncii indikována na protetickou práci. Tu vždy zhotovuje vlastní lékař pacienta dle vlastního uvážení. Součástí endodoncie u nás je vždy kompletní příprava zubu na protetiku. (postendo, ev. FRC čep v případě nutnosti)